Dwie kolejne farmy wiatrowe w portfelu wytwórczym ENERGI

ENERGA wspólnie z PGE zostały dziś właścicielami farm wiatrowych IBERDROLA w Polsce. To druga w ostatnim czasie akwizycja mocy wiatrowych przeprowadzona z partnerem przez Grupę ENERGA.

 

Dzięki obu transakcjom Grupa pozyskała 165 MW w farmach elektrowni wiatrowych, a OZE stanowią już ok. 40% potencjału wytwórczego Grupy. W ramach podpisanych umów ENERGA przejęła dwie działające w północnej Polsce farmy wiatrowe: Karścino w województwie zachodniopomorskim i Bystra w województwie pomorskim, o łącznej mocy zainstalowanej 114 MW oraz pakiet projektów o szacowanej mocy około 1190 MW. PGE nabyła natomiast działające farmy wiatrowe

o zainstalowanej mocy 70,5 MW oraz pakiet projektów. Właścicielem 75% udziałów w przejętych aktywach IBERDROLA Renewables Polska była jej hiszpańska spółka matka. Pozostałe 25% należało do Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zakończone jednocześnie z dwoma podmiotami transakcje mają wartość około 1,1 mld zł. W czerwcu tego roku ENERGA wspólnie z PGE przejęła farmy wiatrowe od duńskiej spółki DONG Energy. Na mocy tej transakcji ENERGA przejęła farmę wiatrową w Karcinie w województwie zachodniopomorskim o mocy 51 MW oraz projekty o mocy około 220 MW.

Obie akwizycje są realizacją strategicznego celu Grupy ENERGA, którym jest uruchamianie przyjaznych środowisku naturalnemu źródeł energii. Dzięki przejęciu hiszpańskich i duńskich farm wiatrowych moc OZE zainstalowana w Grupie ENERGA wzrosła z ok. 343 MW do ok. 508 MW, a szacowana produkcja wyniesie 1,65 TWh (teraz 1,3 TWh). Grupa ENERGA to największy w kraju sprzedawca energii zielonej. Posiada ponad 18-proc. udział energii z OZE w portfelu sprzedaży energii do odbiorców końcowych. Produkcja energii zielonej odbywa się w sieci 49 własnych elektrowni wodnych i wiatrowych, a także w instalacjach spalających biomasę. Wytwarzają one ok. 1,65 TWh rocznie, co stanowi 37 proc. energii produkowanej w Grupie. Do sieci Grupy przyłączonych jest ok. 35 proc. wszystkich mocy OZE zainstalowanych w Polsce (ok. 1670 MW). Grupa ENERGA dostarcza energię elektryczną dla 2,9 mln klientów, co daje jej ponad 16-procentowy udział w rynku sprzedaży energii elektrycznej. Jest operatorem systemu dystrybucyjnego energii elektrycznej na obszarze jednej czwartej powierzchni Polski, eksploatując ponad 192 tys. km linii elektrycznych.

ZOBACZ TAKŻE

Dodaj komentarz

avatar