Dobre wyniki w sezonie ogrodniczym Husqvarna Forest & Garden

Husqvarna Forest & Garden osiągnęła dobry wynik II kwartale br. Sprzedaż netto wzrosła o 7%, z czego sprzedaż organiczna pozostała na stosunkowo niezmienionym poziomie.

Husqvarna Forest & Garden osiągnął silny wzrost w kategoriach kosiarek automatycznych i produktów zasilanych bateryjnie, przy tym kategoria nawadniania powróciła do wzrostu w drugiej części kwartału. Dział Husqvarna Forest & Garden odnotował wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie 3% dzięki dobremu popytowi na kosiarki automatyczne zarówno dla klientów indywidualnych, jak i profesjonalnych. Nowe produkty, takie jak Husqvarna Automower® NERA, pierwsza zrobotyzowana kosiarka z technologią wirtualnej granicy dla gospodarstw domowych, zostały z powodzeniem wprowadzone na rynek.

Gama produktów zasilanych akumulatorowo została rozszerzona, a kategoria ta odnotowała silny wzrost. Popyt na produkty do nawadniania Gardena Division stopniowo rósł w ciągu kwartału. Sprzedaż organiczna dywizji spadła o 2%, ale dochód operacyjny znacznie się poprawił. Sprzedaż w ujęciu organicznym w dywizji Husqvarna Construction spadła o 5%, ale dzięki starannej kontroli kosztów i odporności operacyjnej dochód operacyjny dywizji wzrósł.
Dochód operacyjny Grupy, z wyłączeniem pozycji wpływających na porównywalność, wzrósł o 11% do 2.313 mln SEK. Wzrost ten był spowodowany zwyżką cen, poprawą asortymentu produktów oraz niższymi kosztami surowców i logistyki. Bezpośrednie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej poprawiły się o 2,6 mld SEK do 4 443 mln SEK w wyniku wyższych przychodów operacyjnych i silnych przepływów pieniężnych ze zmian w zapasach i należnościach. Biorąc pod uwagę utrzymujące się niepewne otoczenie makroekonomiczne, Husqvarna nadal koncentrujesię na dalszej efektywności kosztowej, poprawie przepływów pieniężnych i elastyczności operacyjnej. Będzie też kontynuować redukcję poziomu zapasów do końca sezonu ogrodniczego.


Jestem zaszczycony, że zostałem mianowany dyrektorem generalnym Husqvarna Group i jestem w pełni zaangażowany w dalszą realizację naszej skutecznej strategii – powiedział Pavel Hajman, CEO. – Przed nami ekscytująca podróż, podczas której budujemy silniejszą Grupę, inwestując w kluczowe obszary kosiarek automatycznych, akumulatorów, nawadniania i rozwiązań dla rynku profesjonalnego. W ten sposób napędzamy również przejście na zrównoważone rozwiązania i niższy ślad węglowy. Aktywnie wycofujemy się ze sprzedaży zasilanych benzyną, niskomarżowych produktów konsumenckich i dostosowujemy nasz zakład produkcyjny w Orangeburgu w Ameryce Północnej. Konsolidujemy również nasz globalny ślad produkcyjny, zaprzestając produkcji ręcznej w Nashville, AR, USA. Ambicje Grupy w zakresie elektryfikacji mają na celu konsekwentne zmniejszanie naszego śladu węglowego. Do tej pory zmniejszyliśmy emisję CO₂ o -38% w porównaniu z rokiem bazowym 2015. Obecnie przekraczamy nasz cel redukcji o -35% do 2025 roku. Podsumowując, osiągnęliśmy dobre wyniki w sezonie ogrodniczym i podjęliśmy dodatkowe kroki na naszej drodze transformacji. Dzięki innowacyjnemu portfolio produktów i zorientowaniu na klienta wzmocniliśmy naszą globalną pozycję lidera i pozostajemy zaangażowani w tworzenie zrównoważonej wartości dla wszystkich interesariuszy – konkluduje Pavel Hajman.

HB (opr. mat. HusqvarnaGroup)

ZOBACZ TAKŻE
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments