„DARMOWA DOSTAWA” I „BONUS RETROSPEKTYWNY” – WIOSENNE PROMOCJE NA PLATFORMIE MERXU

Unikalne funkcje platformy handlowej merXu nie kończą się na gwarancji współpracy tylko ze zweryfikowanymi partnerami oraz na bezpośrednim kontakcie z dostawcą i możliwości negocjacji cen. Zarejestrowani użytkownicy merXu mogą obecnie korzystać z dwóch bardzo atrakcyjnych promocji.

Promocyjna „Darmowa dostawa”

Do końca kwietnia 2021 r. zarejestrowani użytkownicy merXu mogą korzystać z darmowej dostawy wszystkich zakupów o wartości powyżej określonej kwoty minimalnej, wynoszącej netto niemniej niż 100 PLN. Warto więc pospieszyć się z zakupami. Zerowe koszty dostawy dotyczą nie tylko zakupów u dostawców z Polski, ale także artykułów przemysłowych kupionych na platformie od sprzedających z Czech, Estonii, Litwy i Słowacji.
W czasie trwania promocji

do każdego zakupu za kwotę nie mniejszą niż wymienione uczestnik po dokonaniu zgłoszenia zakupu promocyjnego może otrzymać zwrot poniesionych kosztów dostawy w dwóch opcjach: (1) premii pieniężnej w formie noty kredytowej na swoim rachunku bankowym i (2) zapłaty przez merXu za transport zgodnie z fakturą wystawioną przez sprzedającego (więcej informacji nt. szczegółów promocji „Darmowa dostawa” na stronie https://lp.merxu.com/free-delivery).

Promocyjny „Bonus retrospektywny”

Drugą akcją trwającą na merXu.com od 15 marca 2021 r. jest promocja Bonus retrospektywny. Dotyczy ona zakupów na platformie merXu za określoną kwotę minimalną. Warunkiem udziału w niej jest dokonanie zakupów produktów sprzedawanych za pośrednictwem platformy merXu na kwotę netto nie mniejszą niż 1000 PLN, w czasie nie dłuższym niż jeden miesiąc kalendarzowy w okresie trwania promocji. Po osiągnięciu określonej wartości zakupów promocyjnych w miesiącu kalendarzowym, w którym trwa akcja, klient uprawniony jest do otrzymania premii pieniężnej w wysokości: 8% dla wartości zakupów o wartości od 1000 do 2 500 PLN, 9% dla 2501-4000 PLN, 10% dla 4001-6000 PLN. W przypadku zakupów o wartości 6 001 PLN i większej wielkość bonusu retrospektywnego ustalana jest indywidualnie.
W przypadku gdy uczestnik nie osiągnie wartości zakupów promocyjnych uprawniającej do otrzymania premii pieniężnej w jednym miesiącu kalendarzowym, są one sumowane w kolejnych, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia wartości uprawniającej do otrzymania premii pieniężnej. W przypadku tej akcji uczestnik otrzymuje tę premię w formie noty kredytowej na swój rachunek bankowy (szczegółowe zasady Promocji „Bonus retrospektywny” znajdują się na stronie https://lp.merxu.com/promotions-p)

Jurkowski(nied)
ZOBACZ TAKŻE
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments