CZYSTE, WYGODNE I DOKŁADNE MIESZANIE – MIESZARKI FESTOOL MX (CZĘŚĆ I)

Festool, wprowadzając na rynek nowe mieszarki z serii MX, ponownie podwyższył standardy wykonania dla tego rodzaju elektronarzędzi. Teraz mieszarki Festool zapewniają nie tylko wygodne i dokładne mieszanie, ale także dbają o czyste środowisko pracy. Znajdująca się bowiem na ich wyposażeniu ssawka MX-A umożliwia odessanie pyłu do odkurzacza podczas wysypywania sproszkowanego materiału do kastry, jak też w trakcie wstępnej fazy mieszania, w której nie doszło jeszcze do jego połączenia się z wodą.

Konstrukcja napędu mieszarek FESTOOL MX i ich przeznaczenie

Festool zaproponował profesjonalnym użytkownikom pięć modeli nowych mieszarek: MX 1000 RE EF (fot. 1.), MX 1200 RE EF (fot. 2.), MX 1200/2 RE

EF (fot. 3.), MX 1600/2 RE EF (fot. 4.) i MX 1600/2 REQ DUO (fot. 5.). Do ich napędu zastosowano komutatorowe silniki na jednofazowy prąd zmienny o napięciu 230 V i mocach: 1000 W (MX 1000 RE EF), 1200 W (MX 1200 RE EF i MX 1200/2 RE EF) oraz 1500 W (MX 1600/2 RE EF i MX 1600/2 REQ DUO). Współpracują one z wytrzymałymi przekładniami o stosunkowo dużych rozmiarach, które zaprojektowano specjalnie do wykonywania operacji mieszania. Mają one precyzyjne ułożyskowanie, umożliwiają wydajne smarowanie mechanizmów, mieszczą się w odlewanej ciśnieniowo obudowie z aluminium oraz odznaczają się ponadprzeciętną, bardzo wysoką trwałością. Lekkie mieszarki Festool MX 1000 RE EF i MX 1200 RE EF mają jeden bieg i generują obroty w zakresie 360-630/min. Maszyny te przeznaczone są do mieszania materiałów o małej i średniej lepkości, a więc substancji płynnych (farb, lakierów i klejów) oraz ciągliwych (masy wyrównujące i szpachlowe) w maksymalnych ilościach wynoszących 40 l (MX 1000 RE EF) i 60 l (MX 1200 RE EF). Stosuje się w nich mieszadła o maksymalnych średnicach odpowiednio 120 oraz 140 mm. W kolejnych trzech modelach MX 1200/2 RE EF, MX 1600/2 RE EF i MX 1600/2 REQ DUO mamy przekładnie dwubiegowe o zakresach obrotów (I/II bieg) 150-360/320-780 min-1 (1200/2 RE EF), 150-300/320-650 min-1 (MX 1600/2 RE EF) i 100-250/130-350 min-1 (MX 1600/2 REQ DUO). Model MX 1200/2 RE EF przeznaczony jest do mieszania materiałów o średniej i dużej lepkości: substancji ciągliwych (mas wyrównujących i szpachlowych) oraz lepkich i zwartych (tynków, klejów do płytek, zapraw) w maksymalnej ilości wynoszącej 70 l; natomiast mieszarki MX 1600/2 RE EF i MX 1600/2 REQ DUO – do mieszania materiałów o dużej lepkości, tj. substancji lepkich i zwartych w maksymalnej ilości 90 l. We wszystkich trzech modelach 2-biegowych stosuje się mieszadła o średnicy 140 mm lub 160 mm (tylko model MX 1600/2 RE EF). Mieszarki MX 1000 RE EF, MX 1200 RE EF, MX 1200/2 RE EF i MX 1600/2 RE EF są jednowrzecionowe, zaś MX 1600/2 REQ DUO ma dwa przeciwbieżnie obracające się wrzeciona, dzięki czemu mieszanie tym modelem odbywa się wysoce efektywnie i do tego bardzo stabilnie.

Fot. 1. MX 1000 RE EF
Fot. 2. MX 1200 RE EF

Nadmieniamy, że podczas określania przeznaczenia mieszarek wzięliśmy pod uwagę kryterium ekonomii pracy. Na przykład, modelem MX 1600/2 RE EF możemy też mieszać substancje o małej lepkości, np. farby, ale w sposób znacznie bardziej ekonomiczny zrobimy to mieszarkami MX 1000 RE EF, MX 1200 RE EF lub MX 1200/2 RE EF. Należy też wiedzieć, że niskie obroty stosuje się do mieszania substancji o dużej lepkości (np. tynki czy zaprawy), gdzie potrzebny jest duży moment obrotowy; zaś wysokiej prędkości obrotowej używamy do przygotowywania materiałów o niskiej lepkości, np. do mieszania farb czy lakierów, a więc tam, gdzie do pracy wystarczy

nam niższy moment obrotowy.

Fot. 3. MX 1200/2 RE EF

We wszystkich nowych mieszarkach Festool MX zastosowano rozbudowane sterowanie elektroniczne. Mamy więc łagodny rozruch, który nie tylko stopniowo rozpędza silnik, ale także zapobiega rozpryskiwaniu się mieszanego materiału. Kolejna funkcja elektroniki to 6-stopniowa regulacja maksymalnego poziomu obrotów za pomocą pokrętła, które w maszynach 2-biegowych znajduje się na obudowie silnika (fot. 6.), natomiast w jednobiegowych – w rękojeści i zasięgu palców (fot. 7.), co ułatwia sterowanie maszynami podczas pracy. W przypadku tych ostatnich (MX 1000 RE EF i MX 1200 RE EF) dostępne są następujące wartości maksymalnych obrotów: 360, 410, 470, 520, 580 i 630/min. Do płynnego sterowania prędkością obrotową w ustawionym pokrętłem zakresie służy włącznik główny (fot. 8., tylko w modelach MX 1000 RE EF, MX 1200 RE EF, MX 1200/2 RE EF i MX 1600/2 RE EF) mający blokadę do pracy ciągłej i stacjonarnej (w przypadku zamontowania mieszarki na stojaku). Aby nie dochodziło do jej spadku pod zmiennym obciążeniem, elektronika stabilizuje obroty i umożliwia równomierne mieszanie. Dzięki tak rozbudowanemu systemowi sterowania obrotami, możemy je nie tylko optymalnie dobrać do specyfiki i ilości przygotowywanych substancji, ale także wykonywać pracę szybko i dokładnie.

Jak wiadomo, mieszanie to operacja bardzo obciążająca napęd mieszarek, wymagająca od nich ciągłego generowania wysokiego momentu obrotowego. Dlatego Festool w analizowanych maszynach zastosował dwa rodzaje elektronicznego zabezpieczenia przeciążeniowego. Pierwsze chroni silnik przed ekstremalnym przeciążeniem i gdy ono wystąpi, wyłącza go. Urządzenie można włączyć dopiero po usunięciu przyczyny przeciążenia. Drugie zabezpieczenie, tzw. termiczne, chroni silnik przed przegrzaniem przy ekstremalnym ciągłym obciążeniu (tej funkcji nie ma model MX 1000 RE EF z powodu jego przeznaczenia do mieszania mniejszych ilości substancji). Po osiągnięciu krytycznej temperatury silnik jest przełączany przez elektronikę w tryb chłodzenia o zmniejszonych obrotach. Wtedy należy odciążyć mieszarkę na biegu jałowym przez ok. 2 min, żeby schłodzić jednostkę napędową. Po tym można kontynuować pracę i w pełni ją obciążać.

Fot. 4. MX 1600/2 RE EF

Wszystkie prezentowane mieszarki Festool MX są też elektronicznie zabezpieczone przed ponownym, samoczynnym uruchomieniem na skutek wznowienia zasilania, jeśli działały w trybie pracy ciągłej i nastąpiła nagła przerwa w dostawie energii elektrycznej. Przed przypadkowym uruchomieniem na skutek oparcia mieszarki na włączniku zabezpiecza jego osłona (tylko modelach w MX 1000 RE EF, MX 1200 RE EF, MX 1200/2 RE EF i MX 1600/2 RE EF wyposażonych w symetryczne rękojeści wolantowe). Co ważne, w modelu 2-wrzecionowym MX 1600/2 REQ DUO elektronika dodatkowo obniża prędkość obrotową na biegu jałowym, zmniejszając tym samym hałas i zużycie silnika oraz przekładni. Ważną cechą wszystkich mieszarek Festool jest specjalnie skonstruowana górna pokrywa silnika (tzw. kapturek ochronny), mająca budowę labiryntową zapobiegającą wnikaniu wody rozpryskowej i brudu do ich wnętrza.

Ergonomia na najwyższym poziomie i zdrowa praca

Pod tym względami mieszarki Festool stanowią niedościgniony wzór. Wyposażono je bowiem w opatentowany system ErgoFix umożliwiający regulację wysokości pracy i w

konsekwencji mieszanie w pozycji wyprostowanej (fot. 9.). Użytkownik ma do wyboru 5 ustawień w zakresie 8 cm, które pozwalają mu dopasować wysokość roboczą mieszarek Festool MX do swojego wzrostu i w ten sposób znacznie zmniejszyć obciążenie kręgosłupa. Zalety systemu ErgoFix są szczególnie wyraźnie odczuwalne w przypadku mieszania dużych ilości substancji. Dzięki niemu unikniemy też szybciej postępujących zwyrodnień kręgłosłupa, kości barków oraz rąk i spowodowanych nimi bóli, które są m.in. skutkiem przyjmowania nieprawidłowej postawy podczas wykonywanych prac. Co ważne, ErgoFix jest systemem unikalnym – nie znajdziemy go więc w mieszarkach konkurencyjnych producentów.

Fot. 5. MX 1600/2 REQ DUO

Niewątpliwie, kolejnym owocem prac rozwojowych prowadzonych przez Festool, których celem jest uczynienie elektronarzędzi maszynami w pełni przyjaznymi dla ludzi, jest proste, aczkolwiek bardzo istotne dla naszego zdrowia rozwiązanie umożliwiające usuwanie pyłu powstającego podczas wysypywania sproszkowanych substancji do kastry, jak też w trakcie wstępnej fazy ich mieszania. Jest nim ssawka MX-A (fot. 10.) znajdująca się na wyposażeniu wszystkich omawianych nowych modeli MX. Mocuje się ją na krawędzi kastry i podłącza do węża odkurzacza. Konstruując ssawkę MX-A, Festool postanowił zadbać o płuca każdego z użytkowników mieszarek i wyeliminować szkodliwy pył z ich środowiska pracy (fot. 11.). Warto to docenić i stosować codziennie to proste rozwiązanie (fot. 12.), bo pozwala ono uniknąć nieuleczalnej pylicy płuc, a także żmudnego sprzątania i poprawek wad powierzchni spowodowanych przez pył.

Fot. 6. 6-stopniowa regulacja maksymalnego poziomu obrotów za pomocą pokrętła w mieszarkach 2-biegowych

W mieszarkach jednowrzecionowych Festool zastosował dwie symetryczne rękojeści przypominające swoim kształtem wolant lotniczy (fot. 13.). Ich rozstaw jest dopasowany do szerokości ludzkich ramion, dzięki czemu mieszarki prowadzi się łatwo i wygodnie. Są one pokryte antypoślizgową, przyjemną w dotyku miękką wykładziną gumową, zaś ich naroża mają gumowe nakładki (tzw. narożniki) chroniące mieszarki przed uszkodzeniem i umożliwiające ich bezpieczne odkładanie lub opieranie o ściany (fot. 14.). W rękojeściach znajdują się włączniki omawianych urządzeń, które umożliwiają łatwe sterowanie obrotami podczas pracy. 2-wrzecionowy model MX 1600/2 REQ DUO ma bardzo poręczny uchwyt krzyżowy, który w wysokim stopniu redukuje zmęczenie operatora i doskonale sprawdza się podczas przygotowywania dużych ilości trudno mieszalnych substancji.

Fot. 7. 6-stopniowa regulacja maksymalnego poziomu obrotów za pomocą pokrętła, które w mieszarkach znajduje się w rękojeści i zasięgu palców

Prosta i łatwa obsługa

W zasadzie czynności obsługowe mieszarek, nie licząc wizyt w serwisie na okresowe przeglądy, sprowadzają się do montażu w nich mieszadeł oraz do czyszczenia sprzętu po zakończonej pracy. Wszystkie nowe mieszarki Festool MX wyposażone są w system FastFix umożliwiający szybką, beznarzędziową wymianę mieszadeł (fot. 15.). Umożliwia on stosowanie tego rodzaju akcesoriów ze standardowymi uchwytami gwintowanym (M14). W tym celu należy je nakręcić na uchwyt ErgoFix. System FastFix sprawdza się w surowych warunkach placu budowy, przyspieszając nie tylko wymianę

mieszadeł, ale także ułatwiając czyszczenie sprzętu oraz jego transport.

Korzyści ze stosowania nowych mieszarek Festool MX w codziennej pracy

Kupując mieszarkę Festool MX, użytkownik dostaje maszynę o bardzo trwałej i solidnej konstrukcji, odznaczającą się najdłuższą na rynku żywotnością. Tak wykonana mieszarka umożliwia wykonywanie bardzo trudnych zadań i jest przy tym wysoce odporna na trudne warunki panujące na budowach. Wszystkie mieszarki Festool MX mają zoptymalizowane parametry oraz odpowiednio wysoką moc i moment obrotowy. Umożliwiają więc dokładną i wydajną pracę oraz mieszanie substancji o różnych lepkościach (zgodnie z przeznaczeniem podanym wyżej). Są też bardzo przyjazne dla użytkowników, gdyż wyposażono je w unikalną regulację wysokości pracy (ErgoFix) i ssawkę MX-A, która umożliwia skuteczne usuwanie pyłu do odkurzacza. Zatem pracuje się nimi nie tylko wydajnie, ale także zdrowo (fot. 16.). Obsługa ich jest ułatwiona przez system FastFix szybkiej, beznarzędziowej wymiany mieszadeł. Nie musimy więc tracić czasu na żmudne odkręcanie ich dwoma kluczami. W przypadku mieszarek Festool MX wystarczy odciągnąć tuleje mocowania FastFix i zdjąć mieszadło z ich wrzeciona.

Fot. 8. Do płynnego sterowania prędkością obrotową w ustawionym pokrętłem zakresie służy włącznik główny

Jak widać, korzyści z pracy nowymi mieszarkami Festool MX są wielorakie, przewyższające znacznie profity oferowane przez konkurencyjne maszyny. Gdy zsumujemy je razem, to okazuje się, że mieszarki Festool MX są również bardziej ekonomiczne w eksploatacji i umożliwiają do tego szybsze, wygodniejsze i – co ważne – zdrowsze wykonywanie prac. W następnym odcinku Festool radzi opowiemy szczegółowo o zastosowaniach mieszarek MX i stosowanych w nich mieszadeł (fot. 17.).

Dane techniczne mieszarek Festool MX

ModelMX 1000 RE EFMX 1200 RE EFMX 1200/2 RE EFMX 1600/2 RE EFMX 1600/2 REQ DUO
Pobór mocy (W)10201200120015001500
Biegi11222
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1./2. bieg, min-1)360-630/-360-630/-150-360/320-780150-300/320-650100-250/130-350
Uchwyt narzędziowyM14/ErgoFixM14/ErgoFixM14/ErgoFixM14/ErgoFixFastFix
Średnica szyjki mocującej (mm)57,0057,0057,0057,0057,00
Maks. średnica mieszadła (mm)120,00140,00140,00160,00140,00
Maks. ilość mieszanych materiałów (l)40,0060,0070,0090,0090,00
Ciężar (kg)4,604,606,306,708,10
Napięcie zasilania (V)230230230230230
Odległość wrzecion (mm)110
Fot. 9. System ErgoFix umożliwiający regulację wysokości pracy i w konsekwencji mieszanie w pozycji wyprostowanej
Fot. 10. Ssawka MX-A
Fot. 11. i 12. Festool postanowił zadbać o płuca każdego z użytkowników mieszarek i wyeliminować szkodliwy pył z ich środowiska pracy
Fot. 13. W mieszarkach jednowrzecionowych Festool zastosował dwie symetryczne rękojeści przypominające swoim kształtem wolant lotniczy
Fot. 14. Naroża rękojeści mają gumowe nakładki (tzw. narożniki)
chroniące mieszarki przed uszkodzeniem i umożliwiające ich bezpieczne odkładanie lub opieranie o ściany
Fot. 15. Mieszarki Festool MX wyposażone są w system FastFix umożliwiający szybką, beznarzędziową wymianę mieszadeł
Fot. 16. Mieszarkami Festool MX pracuje się nie tylko wydajnie, ale także zdrowo
Fot. 17. W następnym odcinku Festool radzi opowiemy szczegółowo o zastosowaniach mieszarek MX i stosowanych w nich mieszadeł
ZOBACZ TAKŻE
guest
1 Komentarz
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Somm
Somm
10 miesięcy temu

rzeczowo, bardzo pomocny tekst