BUDOWA I ZASTOSOWANIA SZABLONU FESTOOL APS 900/2 (CZĘŚĆ II)

W niniejszym artykule z cyklu „Festool radzi” omówimy praktyczne zastosowania szablonu Festool APS 900/2, czyli wykonamy z jego użyciem połączenie blatów kuchennych 650 mm.

Profesjonalne i prawidłowe zamontowanie blatu ma bardzo duże znaczenie, gdyż zabezpiecza go przed uszkodzeniami podczas codziennego użytkowania. Blat przed montażem powinien być przechowywany przez 24 godziny w pomieszczeniu, w którym będzie montowany i następnie użytkowany. Pomieszczenia takie, czyli głównie kuchnie, powinny być zamknięte i wentylowane, co gwarantuje zabezpieczenie blatów przed negatywnie oddziaływującymi czynnikami. Przed przystąpieniem do pracy należy sprawdzić, czy blat ma odpowiedni wymiar, nie posiada mechanicznych uszkodzeń lub wad i różnic kolorystycznych. Jeśli jest zabezpieczony folią,

to należy usunąć ją dopiero po wykonaniu montażu.
Połączenie blatów o szerokości 650 mm (fot. 1.) z użyciem szablonu Festool APS 900/2 rozpoczynamy od wyrównania ich bocznej krawędzi za pomocą pilarki-zagłębiarki Festool TSC 55 REB (fot. 2.) podłączonej do odkurzacza Festool CTM 26 E. Następnie mocujemy szablon na blacie z użyciem ścisków i sworzni pozycjonujących (fot. 3. i 4.). Teraz możemy przystąpić do frezowania frezarką górnowrzecionową Festool OF 2200 wyposażoną w pierścień kopiujący o średnicy 30 mm oraz frez palcowy z wymiennym ostrzem o średnicy 14 mm. Najpierw ustawiamy głębokość frezowania na 40 mm (fot. 5.) i operację tę wykonujemy w trzech stopniowanych przejściach, które ułatwia nam wykorzystanie zderzaka rewolwerowego. Pozwala on na 3-stopniowe zagłębianie frezu w blat bez konieczności regulacji głębokości frezowania. Następnie ustawiamy frezarkę na szablonie i zaczynamy frezowanie od obróbki zaoblonej krawędzi blatu na ok. 1,5 cm (fot. 6.). Potem przemieszczamy frezarkę na prawy koniec szablonu (patrząc od strony operatora) i dokonujemy 3-stopniowego frezowania, czego efektem jest odpowiednie wyprofilowanie krawędzi blatu. Frezujemy w obie strony współbieżnie i przeciwbieżnie (fot. 7.). Przy tym ostatnie przejście wykonujemy przeciwbieżnie, co pozwala nam na uzyskanie wysokiej jakości krawędzi. Analogicznie frezujemy drugi blat, zaczynając od obróbki zaoblonej krawędzi. Należy pamiętać, że operację tę wykonuje się na jego lewej stronie (fot. 8.). Dlatego szablon należy odwrócić o 180° w stosunku do osi pionowej. Gdy mamy prawidłowo wyfrezowane krawędzie łączonych blatów, przystępujemy do ich skręcenia za pomocą łączników Festool Domino (fot. 9.). W tym celu najpierw wytrasowujemy miejsca montażu łączników przeznaczonych do skręcenia oraz stabilizacji łączonych elementów. Pierwsze z nich wykonane są z mocnego tworzywa i stali, a drugie z drewna bukowego. Następnie przystępujemy od frezowania gniazd na łączniki Domino, wykorzystując do tego frezarkę Festool Domino DF 700 (fot. 10.). Gniazda poziome frezujemy na prawej stronie blatów, gdyż umożliwia to zmontowanie ich w jednej płaszczyźnie. Natomiast pionowe gniazda pod kotwy poprzeczne wykonujemy na lewej stronie blatów (fot. 11.). Po wykonaniu gniazd mocujemy w nich łączniki Festool Domino (fot. 12. i 13.). Łączymy blaty tak jak pokazano na fot. 14, a następnie skręcamy je (fot. 15. i 16.). Ta operacja kończy proces prawidłowego łączenia blatów (fot. 17.). Oczywiście, w przypadku łączenia blatów w warunkach rzeczywistych, tj. u klientów, przed ich skręceniem na frezowane krawędzie nakładamy klej i dodatkowo górną krawędź (pod laminatem) uszczelniamy silikonem. W następnym odcinku opowiemy o pilarce akumulatorowej Festool ISC 240 przeznaczonej do cięcia materiałów izolacyjnych.

Fot. 1. Łączony blat 650 mm

Fot. 2. Wyrównanie bocznej krawędzi blatu za pomocą pilarki-zagłębiarki Festool TSC 55 REB

Fot. 3. i 4. Prawidłowe mocowanie

[sam_pro id="3_4" codes="true"][sam_pro id="3_3" codes="true"]
szablonu na obrabianym blacie

Fot. 5. Wstępna obróbka frezarska zaoblonej krawędzi blatu

Fot. 6. Wstępna obróbka frezarska zaoblonej krawędzi blatu

Fot. 7. Frezowanie blatu poziomego

Fot. 8. Frezowanie blatu pionowego

Fot. 9. Łączniki Festool Domino wykorzystane do skręcenia blatów

Fot. 10. Frezowanie gniazd poziomych za pomocą frezarki Festool Domino DF 700

Fot. 11. Frezowanie gniazd pionowych z użyciem frezarki Festool Domino DF 700

Fot. 12. i 13. Montaż łączników Domino

Fot. 14. Przygotowane blaty do łączenia

Fot. 15. Skręcanie blatów

Fot. 16. Prawidłowo skręcone blaty

Fot. 17. Prawidłowo połączone blaty

 

ST (Festool),pins

 

ZOBACZ TAKŻE

Dodaj komentarz

avatar