Bezpieczne i precyzyjne cięcie pilarką zagłębiarką (część II)

W niniejszym odcinku „Festool radzi” omawiamy prawidłowe wykorzystanie pilarki zagłębiarki TS 55 REBQ podczas pracy z szyną prowadzącą FS/2 ze szczególnym uwzględnieniem aspektów jej bezpieczeństwa i dokładności. W części pierwszej wykonaliśmy niezbędne regulacje i przygotowanie stanowiska do pracy. W części drugiej zajmiemy się kontynuacją prac związanych z cięciem zagłębiającym.

 

 

Podczas cięcia z wykorzystaniem funkcji zagłębiania możemy bardzo precyzyjnie określić początek i koniec linii cięcia. Daje to możliwość wykonania prostokątnego otworu w elemencie płytowym. Cięcie przy użyciu szyny prowadzącej FS/2 dzięki zastosowaniu zabezpieczenia

przeciwodpryskowego FS-SP daje nam krawędź bez wyrwań po stronie szyny. Jeśli potrzebujemy uzyskać czystą krawędź również z prawej strony, należy zastosować zabezpieczenie przeciwodpryskowe SP-TS 55 R/5 mocowane do obudowy pilarki. Po wyjęciu przezroczystej wkładki okienka kontrolnego (fot. 1.) na jej miejsce wsuwamy zabezpieczenie przeciwodpryskowe (fot. 2.), ustalając jego pozycję za pomocą pokrętła z łbem motylkowym. Dla precyzyjnego określenia końca linii cięcia zagłębiającego na wkładce zabezpieczenia umieszczone jest odpowiednie oznaczenie (fot. 3.). Klin prowadzący, znajdujący się za tarczą tnącą (fot. 4.), zamocowany jest w taki sposób, że pod naciskiem unosi się do góry (fot. 5.). Dzięki tej funkcji nie musimy go demontować przed wykonaniem zagłębienia. Oszczędzamy w ten sposób czas i podnosimy poziom bezpieczeństwa pracy. Kolejną czynnością regulacyjną jest ustawienie ogranicznika głębokości cięcia na wartość maksymalną, czyli 50 mm na skali z oznaczeniem FS (fot. 6.). Po ustawieniu pilarki w odpowiedniej pozycji na szynie prowadzącej, blokujemy zabezpieczenie przed cofaniem FS-RSP (fot. 7., czynności opisane w pierwszej części artykułu). Po wykonaniu wcięcia zagłębiającego tarczę w materiał możemy skontrolować początek linii cięcia (fot. 8.). Kontynuując pracę, pilarkę prowadzimy po szynie FS/2 do przedniego ogranicznika (fot. 9.). Poprawność nacięcia materiału względem zaznaczonej linii możemy skontrolować po wyjęciu zabezpieczenia przeciwodpryskowego (fot. 10.). Kolejne cięcie możemy wykonać po przełożeniu szyny prowadzącej równolegle do drugiego boku elementu (fot. 11.). Po wykonaniu cięć na całym obwodzie otworu możemy sprawdzić, że na górnej powierzchni materiału krawędzie spotykają się bardzo dokładnie w narożnikach (fot. 12.). Ze względu na geometrię tarczy tnącej na dolnej powierzchni materiału linie cięcia nie dochodzą do narożników (fot. 13.). Docinanie materiału w tych miejscach możemy wykonać wyrzynarką. Do tego celu użyjemy wyrzynarki CARVEX PS 420 EBQ (fot. 14.). Dzięki dokładnemu prowadzeniu brzeszczota oraz oświetleniu miejsca cięcia elektronarzędzie to pozwala na wykonywanie bardzo precyzyjnych prac. Opisaną metodę możemy wykorzystać np. do wycięcia otworów w blatach kuchennych w celu zamontowania zlewozmywaków lub płyt grzejnych.

ZOBACZ TAKŻE
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments