Akumulatorowa pilarka stołowa Festool CSC SYS 50 EBI – test redakcyjny

W ub.r. światło dzienne ujrzała akumulatorowa pilarka stołowa Festool CSC SYS 50 EBI. Jest to w wielu aspektach prekursorskie urządzenie o dużej dawce innowacji zmieniające diametralnie standardy konstrukcji tego typu pilarek.

Akumulatorowa pilarka stołowa Festool CSC SYS 50 EBI zasługuje na miano kompaktowej formatówki klasy premium. Zapewnia bowiem dokładność cięcia wynoszącą 0,1 mm oraz 0,1° i wyposażona jest w ruchomy blat o precyzyjnym liniowym posuwie, który – jak wiadomo – ułatwia i precyzuje cięcie. Pilarkę Festool zaprojektował do pracy mobilnej, o czym świadczą: zasilanie akumulatorowe 36 V (2 x 18 V), niewielkie wymiary (512 x 396 x 296 mm)

oraz możliwość zapakowania jej w Systainerze. Rozwiązania te zarówno ułatwiają transport, jak i przechowywanie sprzętu. Parametry formatowania, czyli wykonywanie seryjnych cięć elementów o szerokości do 280 mm (90°/90°) i cięć poprzecznych o szerokości 450 mm (90°/90°), sytuują testowaną pilarkę w gronie sprzętu przeznaczonego do prac wykończeniowych. Mamy tu na myśli prace parkieciarskie, mocowanie wszelkiego typu listew ozdobnych, maskujących itp., wykonywanie schodów oraz zabudowy, począwszy od kuchennej, a skończywszy na montażu mebli wykonanych na zamówienie indywidualne, szaf wnękowych, garderoby itp.

Pilarka akumulatorowa Festool, naszym zdaniem, doskonale sprawdzi się także podczas układania tarasów, budowy altan itd. Jak widać, jej zakres stosowania jest dość szeroki ze względu na możliwość cięcia na maksymalną wysokość 50,3 mm (0° i -2°) i pod kątami w pionie od -10° do 47°, a także z racji wykonywania uciosu w zakresie ±70°. W przypadku cięć w pionie dla kąta -10° wysokość cięcia można ustawiać w zakresie 21-32 mm, zaś dla 45° – 0-34 mm (więcej danych w tabeli z parametrami technicznymi). Pilarką można wykonać 4 rodzaje cięć typu ukos/ucios (prostopadłe/prostopadłe, kątowe/prostopadłe, prostopadłe/kątowe i kątowe/kątowe), a także tzw. cięcia ukryte pozwalające na wycinanie rowków, wręgów i wpustów.

Napęd i zasilanie

Sercem pilarki stołowej Festool CSC SYS 50 EBI jest silnik bezszczotkowy EC-TEC o dużej mocy, który generuje obroty tarczy pilarskiej od 4500 do 6800/min. Jak widać, są one stosunkowo wysokie, co umożliwia uzyskanie cięć o bardzo dobrej jakości (bezodpryskowych). Konkurencyjny sprzęt oferuje co najwyżej 4500 obr./min. Testowana pilarka stołowa Festool CSC SYS 50 EBI ma układ łagodnego rozruchu i szybki hamulec tarczy. Zasilana jest prądem stałym o napięciu 36 V pobieranym z dwóch połączonych szeregowo systemowych akumulatorów Festool o napięciu 18 V. Niemiecki producent zaleca stosowanie swoich systemowych akumulatorów o pojemności 4.0 Ah lub większej. Np. w kompletacji CSC SYS 50 EBI-Basic-Set oferowane są dwa akumulatory 18 V/5,0 Ah i inteligentna ładowarka TCL 6 DUO. Nadmieniamy, że dostępne są też 18-woltowe akumulatory Festool o pojemności 8.0 Ah, które można także zastosować do zasilania pilarki. Jak wiadomo, wraz z pojemnością rośnie moc sprzętu i jego efektywność cięcia, co jest związane z pobieraniem prądu o większych natężeniach. Dlatego warto testowany sprzęt zasilać akumulatorami co najmniej 5-amperogodzinnymi.

Sterowanie elektroniczne i przemysłowa dokładność regulacji parametrów pracy

W testowanej pilarce wszystkie kluczowe parametry pracy – wielkość obrotów, wysokość i kąt cięcia – regulowane są elektronicznie z użyciem precyzyjnie pracujących silników krokowych. Integralną częścią elektroniki sterującej jest wyświetlacz i pokrętło nastawczo-nawigacyjne. Z lewej strony wyświetlacza znajdują się dwa przyciski bezpośredniego dostępu do nastaw wysokości cięcia w zakresie 0-50,3 mm i kąta cięcia od -10,6° do 47°. Ich dokładność, jak już informowaliśmy, wynosi odpowiednio 0,1 mm oraz 0,1° i jest klasy przemysłowej. Wartości wysokości i kąta cięcia, pokazywane na wyświetlaczu, wybiera i zatwierdza się pokrętłem nastawczo-nawigacyjnym. Jak łatwo zauważyć, pod względem dokładności cięcia omawiana pilarka akumulatorowa Festool CSC SYS 50 EBI

zostawia swoją konkurencję daleko w tyle, gdyż co najwyżej oferuje ona ledwo milimetrową i 1-stopniową dokładność pracy.
Po włączeniu omawianej pilarki na jej wyświetlaczu pojawia się informacja o aktualnych ustawieniach tarczy pilarskiej, czyli o wysokości i kącie cięcia, ilości dostępnej energii w każdym z dwóch akumulatorów, jak też o zapamiętanych w bocznym menu ulubionych 4 kombinacjach wartości kąta i wysokości cięcia. W menu tym znajduje się także ikona „P” służąca do wyboru pozycji półotwartej tarczy, która przeznaczona jest do wymiany klinów i transportu urządzenia. Zapamiętywane 4 kombinacje parametrów cięcia można też zmieniać. W tym celu otwiera się menu ulubionych, jednocześnie naciskając przyciski regulacji wysokości i kąta cięcia. Następnie wybrane wcześniej wartości wysokości i kąta pochylenia tarczy zatwierdza się pokrętłem nastawczo-nawigacyjnym, zmieniając jedną z 4 kombinacji tych parametrów, która zapamiętana była uprzednio.


Na ekranie można także wyświetlić menu główne, przyciskając dwa razy pokrętło nastawczo-nawigacyjne. W menu tym dostępne są następujące moduły obsługowe i informacyjne: „regulacja prędkości obrotowej”, „wymiana piły tarczowej”, „kalibracja wysokości cięcia”, „kalibracja kąta cięcia”, „przesuw referencyjny”, „pomoc”, „jednostka”, „przywracanie ustawień fabrycznych”, „informacje o urządzeniu” i „język”. Pierwszy z modułów – „regulacja prędkości obrotowej” – służy do wyboru jednej z jej 6 wartości: 4500 obr./min, 5000 obr./min, 5500 obr./min, 6000 obr./min, 6500 obr./min i 6800 obr./min. Drugi umożliwia ustawienie tarczy w pozycję służącą do jej wymiany. W tym celu należy też przesunąć blat ruchomy w ustawienie wyjściowe i zdemontować kluczem imbusowym pokrywę dostępową, a następnie wyjąć klin. Samą wymianę tarczy wykonuje się za pomocą klucza imbusowego, odkręcając lub dokręcając nakrętkę mocującą, co ułatwia blokada wrzeciona. Jak widać, podstawowa czynność obsługowa pilarki, jaką jest wymiana tarczy pilarskiej, jest łatwa do wykonania dzięki m.in. zautomatyzowaniu jej ustawienia serwisowego.


Kolejne dwa moduły menu głównego – kalibracje wysokości i kąta cięcia – służą do przeprowadzenia procedur zerowania wyjściowych ustawień tarczy, czego efektem jest prawidłowa pod względem zadawanych wartości regulacja parametrów geometrii cięcia. Procedury te opisuje szczegółowo instrukcja obsługi. Następny moduł to „przesuw referencyjny”, który m.in. wykorzystywany jest podczas pierwszego uruchomienia pilarki i służy do automatycznego sprawdzenia ustawień skrajnych tarczy pilarskiej. Kolejny moduł pomocy zawiera skróconą instrukcję obsługi, zaś następne przeznaczone są do ustawiania jednostek miary (milimetrów albo cali) oraz przywracania ustawień fabrycznych. W module „informacje o urządzeniu” użytkownik znajdzie takie dane, jak numer seryjny pilarki i wersja jej oprogramowania. Ostatni z modułów – „język” – umożliwia wybór jednego z 23 dostępnych języków. Wśród nich nie zabrakło oczywiście języka polskiego.


Ważną funkcją elektroniki jest także możliwość połączenia pilarki przez Bluetooth® z aplikacją Festool Work. W tym celu konieczne jest wpięcie do urządzenia akumulatora Festool wyposażonego w technologię Bluetooth®. Aplikacja Festool Work, jak już informowaliśmy, oferuje liczne praktyczne funkcjonalności, m.in. aktualizację oprogramowania urządzenia, całodobowe wsparcie techniczno-handlowe, personalizację sprzętu i wiele innych.

Rozwiązania ułatwiające pracę, przechowywanie i transport

Bardzo istotnym rozwiązaniem niespotykanym w kompaktowych pilarkach stołowych jest ruchomy blat poruszający

się precyzyjnie liniowo na łożyskach i służący do przesuwania materiału podczas cięcia. Stanowi on część blatu roboczego pilarki. Jak łatwo zauważyć, ruchomy blat to rozwiązanie zaczerpnięte wprost z przemysłowych formatówek. Dzięki niemu dokładnie liniowe przesuwanie ciętych elementów jest znacznie ułatwione i wymaga mniejszego wysiłku od operatora. Co więcej, do mocowania obrabianych elementów można zastosować systemowe ściski Festool, gdyż ruchomy blat wyposażony jest we wpust służący do ich montażu. Rozwiązanie to więc znacznie zwiększa dokładność obróbki i pozytywnie wpływa zarówno na jej jakość, jak też wydajność. Do mocowania w blacie ruchomym prowadnicy kątowej przeznaczonej do cięcia uciosowego służy oddzielny wpust. Prowadnica ta przeznaczona jest do ustawiania kątów uciosu we wspomnianym zakresie ±70°.
Z kolei tzw. blat stały (nieruchomy), który stanowi większą część blatu roboczego, jest rozkładany, co pozwala zwiększyć jego powierzchnię w celu obróbki dużych elementów. Mocuje się w nim prowadnicę równoległą. Jej dokładne ustawienie ułatwia boczna podziałka milimetrowa.
Aby można było bezpiecznie wykonywać wpusty i wręgi, w pilarce zastosowano system łatwej wymiany klina rozdzielnika z pokrywą i klina do cięć ukrytych. Wymianę możemy zrobić na dwa sposoby. W pierwszym ustawiamy tarczę w pozycji półotwartej, wkładamy klucz w otwór obudowy tylnej części pilarki i zwalniamy mocowanie klina, a następnie wyjmuje go. W drugim przypadku tak jak podczas wymiany tarczy zdejmujemy pokrywę dostępową do jej mocowania, zwalniamy palcem blokadę i wyjmujemy klin. W obu wypadkach montażu klinów dokonuje się poprzez wsunięcie ich w mocowanie pilarki i lekkie dociśnięcie, podczas którego dźwięk kliknięcia informuje o ich prawidłowym zamontowaniu. Jak widać, pierwszy sposób wymiany jest prostszy do wykonania i zajmuje tylko parę sekund.


Jak wiadomo, zwykle pilarkę stołową ustawia się na stole warsztatowym lub np. na układanej podłodze. W przypadku Festool CSC SYS 50 EBI do tego celu można wykorzystać moduł transportowy UG-CSC-SYS, który jest jednym z jej istotnych akcesoriów. Wyposażony jest on bowiem w blat z otworami stabilizującymi ustawienie pilarki oraz w składaną podstawę, która może być także wykorzystana do podparcia przecinanych długich elementów.
Pracę pilarką ułatwiają także system odsysający z króćcem do podłączenia worka na pył lub węża odkurzacza. W przypadku użycia odkurzacza Festool z technologią Bluetooth® omawiana pilarka akumulatorowa umożliwia jego zdalne uruchamianie i wyłączanie. Warunkiem tego jest wykorzystanie do jej zasilania akumulatorów Festool z technologią Bluetooth®, co jest obecnie standardem.
Transport i przechowywanie pilarki usprawnia także pokrywa Systainerowa. Znajdują się w niej wydzielone miejsca na osłonę tarczy z klinem, tarcze pilarskie, prowadnicę równoległą, przykładnicę kątową i worek na pył. Pokrywa ta też umożliwia integrację urządzenia z modułem transportowym UG-CSC-SYS i dzięki temu łatwe przemieszczanie go na kółkach w pozycji pionowej. Dzięki niej można na pilarce ustawiać inne Systainery zawierające potrzebny sprzęt czy akcesoria. Oznacza to też, że testowany sprzęt jest integralną częścią systemów narzędziowych Festool.

Tarcze pilarskie do różnych materiałów

W akumulatorowej pilarce CSC SYS 50 EBI stosuje się tarcze pilarskie z zębami z węglików spiekanych wykonane zgodnie z EN 847-1 o średnicy 168 mm z otworem mocującym 20 mm, mające szerokość cięcia 1,8 mm

i grubość stalowego korpusu 1,2 mm, które można napędzać z obrotami do 9500/min. Festool oferuje do testowanego urządzenia tarcze do drewna oznaczone żółtym paskiem, do laminatów i materiałów mineralnych (czerwony pasek) i aluminium oraz tworzyw sztucznych (niebieski). Dzięki nim urządzenie może być wykorzystane do cięcia zróżnicowanej gamy materiałów i jest w pełni funkcjonalnym sprzętem do prac wykończeniowych.

Akumulatorowa pilarka stołowa Festool CSC SYS 50 EBI – wyniki redakcyjnych testów

Podczas nich sprawdziliśmy jakość cięcia elementów z miękkich i twardych oraz bardzo twardych gatunków drewna, płyt meblowych i z MDF oraz Corianu (dokładną specyfikację materiałową i wyniki testów zawiera tabela 2.). Podczas przeprowadzonych prób wykonaliśmy wszystkie rodzaje cięć typu ukos/ucios (prostopadłe/ prostopadłe, kątowe/prostopadłe, prostopadłe/kątowe i kątowe/kątowe), a także tzw. cięcia ukryte. Wszystkie testy zostały przeprowadzone z wykorzystaniem odkurzacza przemysłowego Festool CTM 26 E z automatyką włączania/wyłączania via Bluetooth®.
Nasze obserwacje z prób testowych i obsługi testowanego urządzenia są następujące:
• dzięki elektronice, silnikom krokowym, zoptymalizowanej konstrukcji przykładnicy kątowej i prowadnicy równoległej przygotowanie pilarki do pracy przebiega bardzo sprawnie;
• materiał precyzyjnie i lekko (bez wysiłku) prowadzi się podczas cięcia dzięki wykorzystaniu ruchomego blatu i mocowania ściskami;
• elektronika sterująca umożliwia optymalne ustawienie parametrów cięcia;
• stosunkowo wysokie obroty pozwalają na uzyskanie czystych krawędzi po przecięciu w przypadku materiałów laminowanych oraz zwiększają efektywność pracy;
• obsługa pilarki, w tym wymiana tarcz i klinów, jest bardzo sprawna i nie zajmuje wiele czasu;
• cięcie z zastosowaniem odkurzacza przemysłowego Festool CTM 26 E przebiega praktycznie bezpyłowo.

Naszym zdaniem, Festool CSC SYS 50 EBI to najbardziej zaawansowana i innowacyjna akumulatorowa pilarka stołowa dostępna na rynku. Umożliwia w łatwy i szybki sposób uzyskanie perfekcyjnych rezultatów w pracy pod względem jakości i dokładności cięcia. Do tego jest w pełni mobilna oraz oferuje wiele praktycznych rozwiązań usprawniających obsługę, transport i przechowywanie.

Akumulatorowa pilarka stołowa Festool CSC SYS 50 EBI – dane techniczne

Napięcie silnika36 V
Prędkość obrotowa (na biegu jałowym)4500-6800 min-1
Zalecane akumulatoryseria Festool BP 18 ≥ 4 Ah
Średnica zewn./wew. tarczy pilarskiej168 x 20 mm
Kąt nachylenia tarczy-10° do +47°
Wysokość cięcia dla 0° i -2°0-50,3 mm*
Wysokość cięcia dla 45°0-34 mm
Wysokość cięcia dla 47°0-33 mm
Wysokość cięcia dla ‑10°21-32 mm
Szerokość przycinania dla 90°450 mm
Szerokość przycinania dla 45°340 mm
Szerokość przycinania dla 70°140 mm
Szerokość cięcia równoległego280 mm
Kąt uciosu±70°
Wymiary transportowe512 x 396 x 296 mm
Wysokość stołu228 mm
Przyłącze do odsysania pyłu Ø 27 mm
Ciężar bez akumulatora20,2 kg

* Wartość maksymalna ustawiana na pilarce

Akumulatorowa pilarka stołowa Festool CSC SYS 50 EBI – wyniki testów

Cięty materiałTyp operacjiZastosowane obrotyKąt cięcia (ukos/ucios)Przekrój cięcia (mm)Model tarczy FestoolCzas cięcia (s)Ocena jakości i dokładności cięcia w skali 1-10
Deska jodłowaformatowanie6800/min90°/90°363 x 43WOOD FINE CUT HW 168×1,8×20 WD426,3210
Deska dębowaformatowanie6800/min90°/90°383 x 44WOOD FINE CUT HW 168×1,8×20 WD429,1210
Blat kuchenny laminowanyformatowanie6800/min45°/90°294 x 40LAMINATE/HPL HW 168×1,8×20 TF 5213,6810
Płyta laminowana MDFformatowanie6800/min30°/20°344 x 21LAMINATE/HPL HW 168×1,8×20 TF 526,8410
Laminowany panel podłogowy MDFformatowanie6800/min90°/30°233 x 8LAMINATE/HPL HW 168×1,8×20 TF 526,9210
Corianformatowanie4500/min90°/90°192 x 12LAMINATE/HPL HW 168×1,8×20 TF 528,2410
Deska tarasowa bangkiraiformatowanie6800/min90°/45°198 x 20WOOD FINE CUT HW 168×1,8×20 WD427,3610
Legar tarasowy bangkirai formatowanie6800/min90°/90°60 x 40WOOD FINE CUT HW 168×1,8×20 WD423,3210
Kantówka jodłowawycinanie wręgu6800/min90°/90°20 x 15 x 364WOOD FINE CUT HW 168×1,8×20 WD4210

pins

class='sam-pro-container sam-pro-ad' data-spc='' style='display:flex; justify-content: center; flex-direction:row;'>