AKADEMIA SZLIFOWANIA KLINGSPOR. ŚCIERNICE LISTKOWE NASADZANE KLINGSPOR

Ściernice listkowe zostały zaprojektowane przez firmę Klingspor ponad 40 lat temu. Aktualnie stosuje się je w wielu dziedzinach obróbki powierzchni, gdzie ich wykorzystanie znajduje technologiczne i ekonomiczne uzasadnienie.

Ściernice listkowe nasadzane firmy Klingspor składają się z wysokiej jakości listków (lamelek) z nasypem ziaren elektrokorundu. Lamelki ścierne ułożone w sposób wachlarzowy i promienisty są mocno zatopione w żywicznym rdzeniu, znajdującym się w samym środku ściernicy. Dzięki takiej konstrukcji ściernica listkowa nasadzana szlifuje miękko, a jej listki idealnie dopasowują się do kształtów obrabianego przedmiotu. Budowa ściernicy listkowej predysponuje to narzędzie do takiej obróbki przedmiotów, której głównym celem jest delikatne i gładkie wykończenie powierzchni.

Przy tej samej granulacji ziaren ściernych chropowatość powierzchni poddanej obróbce ściernicą listkową nasadzaną jest o wiele niższa niż w przypadku obróbki tradycyjnym pasem bezkońcowym. Z tego względu, wybierając granulację ziaren, należy zwrócić uwagę aby była ona grubsza o 2–3 wielkości ziarna w porównaniu do granulacji ziaren pasa bezkońcowego. Lamelki ściernicy listkowej nasadzanej są bardzo często wstępnie profilowane i dopasowywane do indywidualnego kształtu powierzchni przedmiotu obrabianego. Takie postępowanie pozwala osiągnąć optymalny wynik obróbki od pierwszego momentu szlifowania. Ponadto unika się w ten sposób czasochłonnego ręcznego profilowania ściernicy.

 

Klingspor_list_nas-1

 

W zależności od kształtu i wymiarów obrabianej powierzchni ściernice listkowe nasadzane można stosować z wykorzystaniem szlifierek prostych, szlifierek kątowych, stacjonarnych szlifierek wrzecionowych, a także na wiertarkach i urządzeniach przenoszących napęd za pomocą wałów giętych (tabl. 1).
Klingspor dostarcza na rynek kilka typów ściernic listkowych nasadzanych. Do ściernic najbardziej uniwersalnych, o szerokim zakresie zastosowania należą typy oznaczone jako SM 611 (i jego odmiany SM 611 W i SM 611 H) i WSM 617. Nieco węższy obszar zastosowania mają ściernice MM 630, MM 650 z nacinanymi listkami oraz FSR 618 przeznaczona specjalnie do szlifowania rowków.

 

Klingspor_list_nas-2
Ściernice listkowe nasadzane Klingspor SM 611 i MM650 są mocowane na wrzecionie maszyny za pomocą dwóch talerzyków mocujących SMD 612. Aby zagwarantować spokojną pracę ściernicy listkowej, należy zwrócić uwagę, aby talerzyki mocujące były osadzone równomiernie, prosto i stabilnie na wewnętrznej krawędzi rowka metalowej osłony bocznej. Talerzyki mocujące są dostarczane fabrycznie z otworem montażowym, który użytkownik ściernicy może szybko i łatwo rozwiercić do wymaganego wymiaru średnicy wału.
Ściernica listkowa nasadzana Klingspor SM 611 H ma rdzeń drewniany i jest przeznaczona głównie do stosowania ze szlifierkami wrzecionowymi ze stożkowym wrzecionem mocującym. Tę ściernicę można mocować bezpośrednio na wrzecionie bez talerzyka mocującego, ponieważ jest ona dostarczana z fabrycznie wykonanym otworem o średnicy 13 mm, który użytkownik ściernicy może łatwo i szybko rozwiercić do wymaganego wymiaru średnicy wału. Podobnie ściernica listkowa nasadzana SM 611 W jest dostarczana fabrycznie z otworem o 25,4 mm i może ona być mocowana na maszynie bez talerzyka mocującego.
Odmiennego sposobu mocowania wymaga ściernica listkowa nasadzana drugiej generacji WSM 617, która posiada wbudowany gwint wewnętrzny M14. Tę ściernicę można mocować na szlifierce kątowej bez konieczności stosowania dodatkowych narzędzi.
Optymalna prędkość skrawania ściernicy listkowej nasadzanej powinna wynosić od 38 do 42 m/s. Odpowiada to liczbie obrotów od 7300–8000 min-1 dla ściernicy o średnicy 100 mm do 1400–1550 min-1 dla ściernicy o średnicy 510 mm. Przy optymalnej liczbie obrotów lamelki ściernicy układają się, w wyniku działania siły odśrodkowej, prosto promieniście wokół rdzenia. Dzięki temu ściernica uzyskuje optymalną wydajność szlifowania. W takim przypadku obciążenie i zużycie lamelek ściernych następuje tylko na ich krawędziach i do pracy skrawającej wykorzystywane są wciąż nowe, ostre ziarna ścierne. Jest to gwarancją stałej ilości usuwanego materiału w jednostce czasu i jednocześnie uzyskuje się równomierny obraz powierzchni szlifowanej we wszystkich obrabianych przedmiotach.

W przypadku zbyt niskiej liczby obrotów lamelki ściernicy podczas pracy za bardzo przylegają do obrabianej powierzchni. Wówczas ściernica szlifuje zbyt dużą powierzchnią i pomiędzy obrabianym przedmiotem a ściernicą powstaje większe tarcie. W efekcie powstaje nadmierne obciążenie termiczne powierzchni przedmiotu obrabianego i samej ściernicy listkowej. Następuje też większe zużycie lamelek i w skrajnym przypadku może dojść do uszkodzenia ściernicy poprzez utratę lamelek ściernych*.

Jan Krzos
* Opracowano na podstawie katalogu firmy Klingspor „Dobry. Bezpieczny. Żółty”.

Tabl.1. Rodzaje maszyn stosowanych do ściernic listkowych nasadzanych Klingspor*

Rodzaj stosowanej maszyny Wały giętkie Wiertarki Szlifierki proste Automaty szlifierskie Szlifierki wrzecionowe Szlifierki kątowe
SM 611 ++ ++ ++ ++
SM 611 W ++ ++ ++ ++
SM 611 H ++ ++ ++ ++
MM 630 ++ ++ ++
MM 650 ++ ++ ++
WSM 617 + ++
FSR 618 ++ ++ ++

* ++ – główny obszar zastosowań; + – możliwy obszar zastosowań

Tabl. 2. Zastosowanie ściernic listkowych nasadzanych Klingspor do obróbki metalu

Zastosowanie Metale Budowa zbiorników Mechanika precyzyjna Formy, modele Armatura Rury Profile Narzędzia Okucia Sztućce
SM 611 ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++
SM 611 W ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++
SM 611 H ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++
MM 630 ++ + + + +
MM 650 ++ ++ + + + + ++ +
WSM 617 ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++
FSR 618 ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

* ++ – główny obszar zastosowań; + – możliwy obszar zastosowań

 

 

ZOBACZ TAKŻE

Dodaj komentarz

avatar