Polska, Niemcy, Czechy – 3 kraje, 3 pomysły na biogaz

Autor: mat. REECO Jest tani, ekologiczny i powstaje z odpadów, których nie można wykorzystać w żaden inny sposób, a których składowanie oznacza zagrożenie dla środowiska. Polska, jako trzeci co do wielkości obszar rolniczy w Unii Europejskiej, dysponuje wręcz doskonałą bazą surowcową do jego produkcji.   Biogaz, o którym mowa, ma nie tylko realną szansę istotnie […]TAURON w WIG30

Autor: opr. LP (mat. Tauron) Akcje TAURON Polska Energia zostały zakwalifikowane do indeksu WIG30, który będzie obliczany i publikowany od 23 września przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. WIG30 zastąpi dotychczasowy indeks WIG20, w którym akcje TAURONA są notowane od grudnia 2010 r.   Udział akcji TAURONA w indeksie WIG30 wyniesie 2,53 proc. W jego […]

TAURON: Kolejne 5 mld zł z emisji obligacji

Autor: opr. LP (mat. Tauron) TAURON Polska Energia podpisał 31 lipca z ING Bankiem Śląskim, Bankiem Polska Kasa Opieki i BRE Bankiem umowę programową emisji obligacji do maksymalnej kwoty 5 mld zł. Wcześniej umowę na organizację i gwarantowanie emisji obligacji opiewających na kwotę 1 mld zł spółka zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.   Umowa została […]

Dwie kolejne farmy wiatrowe w portfelu wytwórczym ENERGI

Autor: opr. LP (mat. ENERGA) ENERGA wspólnie z PGE zostały dziś właścicielami farm wiatrowych IBERDROLA w Polsce. To druga w ostatnim czasie akwizycja mocy wiatrowych przeprowadzona z partnerem przez Grupę ENERGA.   Dzięki obu transakcjom Grupa pozyskała 165 MW w farmach elektrowni wiatrowych, a OZE stanowią już ok. 40% potencjału wytwórczego Grupy. W ramach podpisanych […]

Kolejna inwestycja wytwórcza Grupy TAURON

Autor: opr. LP (mat. Tauron) TAURON Ciepło podpisał 20 czerwca umowę z ELEKTROBUDOWĄ na budowę bloku energetycznego o mocy 50 MW. Jednostka – o bardzo wysokiej, ponad 90 proc. sprawności kotła – powstanie w Zakładzie Wytwarzania Tychy, który jest głównym producentem ciepła dla klientów z terenu miasta oraz firm działających w Tyskiej Podstrefie Katowickiej Specjalnej […]

Pula inwestycji w polskiej energetyce stopniała do 100 mld zł

Autor: opr. mat. PMR W ciągu najbliższej dekady inwestycje w polskiej energetyce konwencjonalnej, wraz z atomem i dużymi kotłami biomasowym, w wariancie optymistycznym mogą sięgnąć 100 mld zł, wobec oczekiwanych rok wcześniej 140 mld zł. Tak znaczna redukcja wartości planowanych inwestycji spowodowana jest coraz częstszymi rezygnacjami z planowanych inwestycji. Na szczęście, na horyzoncie pojawiają się […]

Grupy ENERGA zainwestuje 800 mln zł

Autor: opr. LP (mat. ENERGA) Grupa ENERGA pozyskała kolejne atrakcyjne źródło finansowania inwestycji w sieci dystrybucyjne. 800 mln zł od Europejskiego Banku Rozbudowy i Rozwoju (EBOiR) pomogą spółce ENERGA-OPERATOR m.in. w uruchomieniu zaawansowanego systemu pomiarowego, będącego częścią wdrażanych już w Grupie nowoczesnych inteligentnych rozwiązań sieciowych.   Wsparcie, jakiego udziela EBOiR należącej do Grupy ENERGA spółce […]

Farmy wiatrowe w Polsce

Autor: opr ASz (mat. Ernst&Young) Zakładając, że do 2025 r. uda się w Polsce wybudować morskie elektrownie wiatrowe o łącznej mocy zainstalowanej 6 GW, wartość dodana tych inwestycji dla całej naszej gospodarki może wynieść nawet ponad 73 mld zł – wynika z raportu firmy doradczej Ernst & Young przygotowanego dla Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. Dzięki […]

Jak obniżyć rachunki za energię elektryczną?

Autor: opr. ASz (mat. Elekromont)   Według Unijnego Urzędu Statystycznego Eurostat tylko w latach 2008 -2009 ceny energii w Polsce wzrosły o prawie 18 procent, podczas gdy w Europie Zachodniej spadły o 1,5 procent. W Polsce, biorąc pod uwagę siłę nabywczą, płacimy za energię elektryczną jedną z najwyższych cen w Europie.   W ostatnich latach […]

E.ON przystępuje do masowych pomiarów we współpracy z firmą Ericsson

Autor: opr. LP Ericsson będzie obsługiwał ponad 600 tys. inteligentnych punktów pomiarowych, gdyż E.ON zamierza zwiększyć ilość gromadzonych danych aż o 3000%. Zaś rozwiązania inteligentne umożliwią efektywniejsze zarządzanie sieciami energetycznymi i ułatwią integrację źródeł energii odnawialnej. Jest to kolejny krok w kierunku urzeczywistnienia wizji Networked Society, czyli społeczeństwa sieciowego, w ramach której wielkie zbiory danych […]