Dwie kolejne farmy wiatrowe w portfelu wytwórczym ENERGI

ENERGA wspólnie z PGE zostały dziś właścicielami farm wiatrowych IBERDROLA w Polsce. To druga w ostatnim czasie akwizycja mocy wiatrowych przeprowadzona z partnerem przez Grupę ENERGA.

 

Dzięki obu transakcjom Grupa pozyskała 165 MW w farmach elektrowni wiatrowych, a OZE stanowią już ok. 40% potencjału wytwórczego Grupy. W ramach podpisanych umów ENERGA przejęła dwie działające w północnej Polsce farmy wiatrowe: Karścino w województwie zachodniopomorskim i Bystra w województwie pomorskim, o łącznej mocy zainstalowanej 114 MW oraz pakiet projektów o szacowanej mocy około 1190 MW. PGE nabyła natomiast działające farmy wiatrowe

o zainstalowanej mocy 70,5 MW oraz pakiet projektów. Właścicielem 75% udziałów w przejętych aktywach IBERDROLA Renewables Polska była jej hiszpańska spółka matka. Pozostałe 25% należało do Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zakończone jednocześnie z dwoma podmiotami transakcje mają wartość około 1,1 mld zł. W czerwcu tego roku ENERGA wspólnie z PGE przejęła farmy wiatrowe od duńskiej spółki DONG Energy. Na mocy tej transakcji ENERGA przejęła farmę wiatrową w Karcinie w województwie zachodniopomorskim o mocy 51 MW oraz projekty o mocy około 220 MW.

Obie akwizycje są realizacją strategicznego celu Grupy ENERGA, którym jest uruchamianie przyjaznych środowisku naturalnemu źródeł energii. Dzięki przejęciu hiszpańskich i duńskich farm wiatrowych moc OZE zainstalowana w Grupie ENERGA wzrosła z ok. 343 MW do ok. 508 MW, a szacowana produkcja wyniesie 1,65 TWh (teraz 1,3 TWh). Grupa ENERGA to największy w kraju sprzedawca energii zielonej. Posiada ponad 18-proc. udział energii z OZE w portfelu sprzedaży energii do odbiorców końcowych. Produkcja energii zielonej odbywa się w sieci 49 własnych elektrowni wodnych i wiatrowych, a także w instalacjach spalających biomasę. Wytwarzają one ok. 1,65 TWh rocznie, co stanowi 37 proc. energii produkowanej w Grupie. Do sieci Grupy przyłączonych jest ok. 35 proc. wszystkich mocy OZE zainstalowanych w Polsce (ok. 1670 MW). Grupa ENERGA dostarcza energię elektryczną dla 2,9 mln klientów, co daje jej ponad 16-procentowy udział w rynku sprzedaży energii elektrycznej. Jest operatorem systemu dystrybucyjnego energii elektrycznej na obszarze jednej czwartej powierzchni Polski, eksploatując ponad 192 tys. km linii elektrycznych.

ZOBACZ TAKŻE

Dodaj komentarz

Bądź pierwszy!

avatar

wpDiscuz